1398/05/22 11:44
بزرگداشت روز عرفه و شركت جمعي از كاركنان استانداري در مراسمات روز مذكور
در راستای بزرگداشت و تبیین جایگاه و ارزش روز عرفه امامان جماعت ساختمانهای استانداری و از طریق اتوماسیون اداری اقدامات لازم معمول و جمعی کثیری از کارکنان استانداری در مراسمات دعای روز مذکور شرکت نمودند.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved