1398/05/22 11:47
بزرگداشت روز عيد سعيد قربان
با توجه به عظمت و بزرگی عید سعید قربان در دین مبین اسلام، امامان جماعت سختمانهای استانداری و دبیرخانه شورای فرهنگی از طریق اتوماسیون اداری در راستای تبین عظمت و آداب و .... عید مذکور اقدامات لازم را معمول نمودند.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved